Nhà sản xuất thực phẩm ăn liền hàng đầu Việt Nam

Acecook Việt Nam hơn 13 năm tin tưởng và sử dụng HiStaff quản lý, phát triển hiệu quả hơn 5.500 nhân sự

Quy mô công ty:

5.500 nhân sự

 

Ngành nghề:

Sản xuất thực phẩm

 

Vị trí:

TP. Hồ Chí Minh

Thành lập vào ngày 15/12/1993 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1995, sau nhiều năm hoạt động, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh trở thành công ty thực phẩm tổng hợp hàng đầu tại Việt Nam với vị trí vững chắc trên thị trường, chuyên cung cấp các sản phẩm ăn liền có chất lượng và dinh dưỡng cao.

HiStaff được triển khai từ năm 2011 và được vận hành ngay vào năm 2012 tại Acecook Việt Nam. HiStaff giúp Acecook quản lý hơn 5.500 nhân sự. Dự án Acecook Việt Nam là một trong những Dự án điển hình Tinhvan Consulting triển khai HiStaff tại những doanh nghiệp Nhật Bản với đặc thù là sự tuân thủ chặt các workflow từ bộ phận nhà máy đến khối văn phòng; bài toán kiểm soát chấm công nghiêm ngặt cho hơn 4.500 công nhân tại 10 Nhà máy.

Your privacy is of utmost importance to us.

Our website uses cookies to enhance your experience. Cookies are small files stored on your browser and are used to identify users and collect information about how you interact with our website. This information helps us better understand user needs and interests to provide the most relevant content and services.