Quản lý Tuyển dụng

Với HiStaff, bạn có thể thực hiện và theo dõi công tác tuyển dụng theo quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh. Công tác tuyển dụng được hỗ trợ xuyên suốt từ khâu nhận yêu cầu cho đến khi kết thúc và có kết quả tuyển dụng.

Hồ Sơ Ứng Viên
Lưu trữ thông tin chi tiết về ứng viên, bao gồm hồ sơ, kinh nghiệm làm việc, giáo dục, kỹ năng và thông tin liên lạc.

Hệ Thống Sàng Lọc Ứng Viên
Tích hợp hệ thống sàng lọc để tự động lọc ứng viên dựa trên các tiêu chí nhất định, giúp giảm thời gian và công sức cần thiết để xem xét hồ sơ.

Hẹn Lịch Phỏng Vấn Tự Động
Cung cấp tính năng tự động hóa quy trình lên lịch phỏng vấn, thông báo và xác nhận với ứng viên.

Đánh Giá Ứng Viên
Cho phép người quản lý và các thành viên trong nhóm tuyển dụng đánh giá ứng viên, chia sẻ ghi chú và thông tin liên quan.

Quản lý Chiến Dịch Tuyển Dụng
Tạo và quản lý các chiến dịch tuyển dụng, theo dõi hiệu suất và chi phí, đồng thời cung cấp dữ liệu phản hồi.

Báo Cáo và Phân Tích
Cung cấp báo cáo tổng quan và phân tích về hiệu suất chiến dịch tuyển dụng, thời gian điền đầy các vị trí, và các chỉ số quan trọng khác.

Khách hàng đã thành công với HiStaff