Quản lý Thuế thu nhập cá nhân

HiStaff có thể giúp doanh nghiệp của bạn quản lý thuế TNCN đầy đủ, chính xác, minh bạch với dữ liệu số hóa, có thể tra cứu, cập nhật dễ dàng, nhanh chóng

Quản lý thông tin cá nhân
Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của nhân viên, bao gồm cả thông tin về thu nhập, các khoản khấu trừ, và các thông tin liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Cập nhật thay đổi luật pháp
Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong luật thuế để đảm bảo rằng phần mềm luôn tuân theo các quy định mới nhất.

Bảng lương tự động
Tính toán các khoản lương, bảo hiểm và các khoản trợ cấp khác theo quy tắc thuế hiện hành, đồng thời tự động trích lương để thanh toán thuế.

Báo cáo thuế
Tạo ra báo cáo thuế cần thiết, bao gồm bảng lương, thu nhập chịu thuế, và các khoản trợ cấp khác để hỗ trợ quá trình khai thuế.

Khách hàng đã thành công với HiStaff