Màu xanh cuộc sống

Tập đoàn Mai Linh Việt Nam hơn 14 năm tin tưởng và sử dụng HiStaff quản lý, phát triển hiệu quả hơn 30.000 nhân sự

Quy mô công ty:

30.000 nhân sự

 

Ngành nghề:

Vận tải, du lịch, đào tạo, tài chính, xây dựng…

 

Vị trí:

TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (gọi tắt là Tập đoàn Mai Linh – Mai Linh Group), tiền thân là Công ty TNHH Vận tải hành khách và Du lịch Mai Linh, được thành lập ngày 12/7/1993 tại TP. Hồ Chí Minh, do ông Hồ Huy sáng lập.
 
Giai đoạn 2007-2011, Tập đoàn Mai Linh đi theo mục tiêu phát triển đa ngành nghề (vận tải, du lịch, đào tạo, tài chính, xây dựng, thương mại, dịch vụ bảo vệ, năng lượng). Giai đoạn 2012 đến nay, Tập đoàn tập trung đầu tư phát triển ngành nghề chủ đạo là vận chuyển hành khách bằng taxi. Đến nay, Mai Linh được mọi người biết đến không còn đơn thuần là tên của một công ty, mà nó đã là tên của một thương hiệu nổi tiếng trên đất nước Việt Nam.
 
HiStaff được triển khai từ tháng 12/2010 và giúp Mai Linh quản lý tổng thể hơn 30.000 cán bộ nhân sự tại 37 chi nhánh trong nước & 2 chi nhánh nước ngoài; giải quyết bài toán bảng chấm công, tính lương phức tạp cho nhiều đối tượng lao động; đảm bảo tốc độ tính toán lương cho hơn 30.000 cán bộ; bài toán quản trị nhân sự tập trung; cung cấp hệ thống kiểm soát triệt để mức độ tuân thủ của tài xế.

Your privacy is of utmost importance to us.

Our website uses cookies to enhance your experience. Cookies are small files stored on your browser and are used to identify users and collect information about how you interact with our website. This information helps us better understand user needs and interests to provide the most relevant content and services.