Ban lãnh đạo HiStaff

Đội ngũ lãnh đạo điều hành HiStaff cam kết hỗ trợ các tổ chức hàng đầu thế giới nhận ra tiềm năng của nhân sự

Ban lãnh đạo HiStaff

Những nhà lãnh đạo cùng chung chí hướng, đam mê và nhiệt thành với công việc mang lại những cải tiến tối ưu cho HiStaff

Ông Nguyễn Huy Cương

Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Hồng Sơn

Tổng Giám đốc

Ông Phạm Thanh Tùng

Phó Tổng Giám đốc CN – Giám đốc TT Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thanh Lương

Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc chi nhánh HCM

Ông Văn Công Tiến

Phó Giám đốc chi nhánh HCM

Ông Nguyễn Trọng tân

Giám đốc Trung tâm Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Tân

Trưởng phòng sản phẩm

Bà Tống Như Quỳnh

Trưởng phòng triển khai

Ông Phạm Thị Lan

Giám đốc kinh doanh

Ông Phạm Thanh Giàu

Trưởng nhóm Công nghệ

Ông Nguyễn Anh Hùng

Trưởng nhóm Bảo hành bảo trì

Ông Bùi Tuấn Tâm

Trưởng nhóm Công nghệ