Báo cáo Quản trị & Dashboard

HiStaff giúp bạn theo dõi và trích xuất những thông tin hữu ích trong việc ra chính sách, cơ chế phù hợp nhằm tối ưu hoá hiệu suất lao động và phát huy khả năng sáng tạo của nhân viên.

Dashboard Tổng Quan
Hiển thị cái nhìn tổng quan về các thông tin quan trọng như số lượng nhân viên, chỉ số hiệu suất, và các yếu tố quản lý khác.

Dashboard Nghỉ Phép và Chấm Công
Hiển thị thông tin về chấm công, số giờ làm việc, và các yếu tố liên quan đến quản lý thời gian làm việc của nhân viên.

Dashboard Lương và Phúc Lợi
Hiển thị thông tin về lương, các khoản thưởng, và các phúc lợi khác, giúp quản lý và nhân viên hiểu rõ về giá trị của gói lợi ích.

Báo Cáo Hiệu Suất
Tổ chức các báo cáo và biểu đồ liên quan đến hiệu suất cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức. Cung cấp cái nhìn chi tiết về mức độ hoàn thành công việc và mục tiêu.

Báo Cáo Nhân Sự
Hiển thị thông tin về tỷ lệ giữa các loại nhân viên, thống kê về giới tính, độ tuổi, và các thông tin khác liên quan đến nhân sự.

Báo Cáo Chi Tiêu và Ngân Sách Nhân Sự
Thông tin về chi tiêu nhân sự và ngân sách, giúp quản lý tài chính và lên kế hoạch chi tiêu.

Khách hàng đã thành công với HiStaff