Hợp đồng điện tử
Nâng cao hiệu quả ký kết

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ký kết điện tử, giao kết hợp đồng ngay trên Smartphone

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ký kết điện tử, giao kết hợp đồng ngay trên Smartphone

Tính năng Hợp đồng điện tử

Tạo lập hợp đồng

Dễ dàng tạo chữ ký số cho các nhân viên và đối tác

Ký kết nhanh chóng

Theo dõi và quản lý các tài liệu đã được ký số một cách hiệu quả

Quản lý tập trung

Đồng bộ hóa thông tin và tự động cập nhật trạng thái ký kết trên hệ thống HiStaff

Thông báo tự động

Sử dụng chữ ký số trên nhiều thiết bị và hệ điều hành khác nhau, từ máy tính đến điện thoại di động

Nâng cao hiệu quả ký kết

Toàn bộ quy trình ký kết tiết kiệm

90% thời gian

Quy trình Khởi tạo, ký kết, lưu trữ...

Tối ưu

Hệ thống lưu trữ tài liệu lên đến

10 năm

An toàn bảo mật

Tiêu chuẩn bảo mật Quốc tế cao nhất

Lợi ích của Chữ ký số HiStaff

01

Dành cho Chủ doanh nghiệp/CEO

Tối ưu quy trình
Tiết kiệm 90% thời gian ký kết, đẩy nhanh tiến độ giao dịch kinh doanh  

Tối ưu chi phí vận hành
Tiết kiệm 84% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ, quản lý hợp đồng  

Nâng cao hiệu suất làm việc
Chọn và ký đồng thời nhiều tài liệu trong cùng một lượt dễ dàng

Ký nhanh được tài liệu mọi lúc, mọi nơi ngay trên điện thoại

Có nhiều thời gian tập trung cho các chiến lược kinh doanh quan trọng

02

Dành cho Bộ phận Kinh doanh

Đẩy nhanh tiến độ giao dịch kinh doanh

Tiết kiệm thời gian giao dịch, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục kinh doanh để ghi nhận doanh số

Theo sát tiến độ ký kết hợp đồng
Nắm bắt nhanh tiến độ ký kết hợp đồng của các bên, tự động gửi thông báo, nhắc nhở tới các đối tượng ký  

Quản lý, kiểm soát tổng thể
Quản lý, theo dõi tất cả các hợp đồng một cách tập trung trên một hệ thống, hạn chế thất thoát

03

Dành cho Kế toán, HR, C&B

Đẩy nhanh tiến độ công việc
Tiết kiệm thời gian ký kết, đẩy nhanh tiến độ công việc: hoàn thiện các thủ tục ký kết các hợp đồng lao động, chứng từ kế toán…

Trình ký và theo dõi tiến độ
Nắm được tình trạng ký kết để kịp thời đôn đốc, tránh ách tắc công việc  

Tiết kiệm thời gian quản lý tài liệu
Tiết kiệm thời gian in ấn, vận chuyển, lưu trữ và quản lý