Quản lý Hồ sơ nhân sự

HiStaff giúp theo dõi thông tin nhân sự từ khi gia nhập tới nghỉ hưu trên duy nhất một nền tảng. Do đó, việc quản lý thông tin nhân sự với HiStaff trở nên dễ dàng, xuyên suốt, tuân thủ quy trình hiện đại và đảm bảo đúng Luật Lao động.

Quản lý Thông tin Nhân viên
Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của nhân viên như tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, và các chi tiết cá nhân khác.

Quản lý Hồ sơ Lao động
Theo dõi thông tin liên quan đến lao động như hợp đồng làm việc, thông tin về lương, bảo hiểm, và các chính sách nhân sự khác.

Quản lý Hồ sơ Kỹ năng và Đào tạo
Ghi chép về kỹ năng, chứng chỉ, và thông tin đào tạo của nhân viên để hỗ trợ trong việc đánh giá hiệu suất và phát triển sự nghiệp.

Theo dõi Năng suất và Hiệu suất
Ghi chép về hiệu suất làm việc của nhân viên, bao gồm cả đánh giá, mục tiêu cá nhân, và các thông số đo lường khác.

Quản lý Hồ sơ Hợp pháp và Tuân thủ
Lưu trữ và theo dõi các vấn đề hợp pháp, chính sách, và các yêu cầu tuân thủ khác liên quan đến nhân sự.

Bảo mật Hồ sơ
Đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của nhân viên thông qua các biện pháp bảo mật và quản lý quyền truy cập.

Khách hàng đã thành công với HiStaff