BSR - Tiên phong và đặt nền móng công nghệ lọc hóa dầu Việt Nam

BRS hơn 12 năm tin tưởng và sử dụng HiStaff quản lý, phát triển hiệu quả hơn 2.000 nhân sự

Quy mô công ty:

2.000 nhân sự

 

Ngành nghề:

Xăng dầu

 

Vị trí:

Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.
 
NMLD Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Việc xây dựng thành công và đưa NMLD Dung Quất vào vận hành mang ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
HiStaff được triển khai tại BSR từ tháng 5/2012 và giúp quản lý tổng thể hơn 2000 nhân sự; giải quyết bài toán về quản lý khoán dự án cho nhân viên; giải quyết bài toán các chương trình đào tạo đa dạng, phức tạp; hệ thống lương thưởng phức tạp.

Your privacy is of utmost importance to us.

Our website uses cookies to enhance your experience. Cookies are small files stored on your browser and are used to identify users and collect information about how you interact with our website. This information helps us better understand user needs and interests to provide the most relevant content and services.