Quản lý Tổ chức

HiStaff không chỉ giúp ban lãnh đạo có góc nhìn tổng quan trong kế hoạch nhân sự, sử dụng tối ưu nguồn lực mà còn tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên khi cùng làm việc trên một nền tảng và hướng tới mục tiêu chung.

Quản lý Cơ cấu Tổ chức
Cho phép người quản trị xây dựng, chỉnh sửa và hiển thị cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, bao gồm các đơn vị, bộ phận, và mối quan hệ giữa chúng.

Quản lý Nhân sự
Theo dõi thông tin về nhân viên, bao gồm vị trí công việc, bộ phận làm việc, thông tin liên lạc, và các chi tiết khác.

Quản lý Thay đổi tổ chức
Hỗ trợ quá trình quản lý thay đổi tổ chức như sự thay đổi vị trí, chuyển bộ phận, hoặc sự tái cấu trúc tổ chức.

Báo cáo và Phân tích
Cung cấp báo cáo và công cụ phân tích để theo dõi hiệu suất tổ chức, đánh giá nhân sự, và hỗ trợ quyết định chiến lược.

Quản lý Tài nguyên Nhân sự
Theo dõi thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm, và đào tạo của nhân viên để hỗ trợ quản lý nhân sự hiệu quả.

Khách hàng đã thành công với HiStaff