Quản lý Đánh giá

HiStaff giúp bạn duy trì một quá trình đánh giá hiệu suất hiệu quả, khuyến khích phản hồi liên tục và phát triển nghề nghiệp của nhân viên

Đánh Giá Thường Kỳ và Liên Tục
Tích hợp các hệ thống đánh giá thường kỳ để tự động thông báo và nhắc nhở về việc đánh giá hiệu suất theo chu kỳ.

Tự Động Hóa Quy Trình Đánh Giá
Tự động hóa các bước trong quá trình đánh giá, từ việc tạo mẫu đánh giá đến việc thu thập thông tin phản hồi và tạo báo cáo.

Đánh Giá 360 Độ
Hỗ trợ quy trình đánh giá 360 độ, nơi mà không chỉ người quản lý mà còn đồng nghiệp, cấp dưới và thậm chí là nhân viên tự đánh giá nhau.

Bảng Xếp Hạng và Báo Cáo
Tạo ra bảng xếp hạng và báo cáo tổng quan về hiệu suất cá nhân và nhóm để hỗ trợ quyết định về phát triển và thưởng.

Đánh Giá Tự Động Dựa Trên Dữ Liệu
Sử dụng công nghệ để tự động hóa một số quy trình đánh giá dựa trên dữ liệu hiệu suất và tiến triển.

Khách hàng đã thành công với HiStaff