Cổng thông tin nhân sự

HiStaff cung cấp cổng thông tin nhân sự iPortal giúp các thành viên trong công ty bạn có thể thực hiện các quy trình nhân sự nhanh chóng, tối ưu hóa thủ tục và đặc biệt là tăng tính chủ động, kết nối.

Thông Tin Cá Nhân
Cho phép nhân viên cập nhật và quản lý thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin liên hệ, thông tin gia đình, và các thông tin khác.

Lịch Làm Việc và Nghỉ Phép
Hiển thị lịch làm việc và lịch sử nghỉ phép, cho phép nhân viên đặt lịch nghỉ và theo dõi số ngày nghỉ đã sử dụng.

Lương và Phúc Lợi
Hiển thị thông tin về lương, các khoản thưởng, và các phúc lợi khác, giúp nhân viên hiểu rõ về các phúc lợi mà họ đang nhận được.

Thông Báo và Nhắc Nhở
Gửi thông báo và nhắc nhở về các sự kiện quan trọng, như đánh giá hiệu suất, đào tạo sắp tới, hoặc các thông báo tổ chức.

Đăng Ký và Thay Đổi Thông Tin
Cung cấp chức năng đăng ký và xác nhận các thay đổi thông tin cá nhân, giảm bớt gánh nặng cho bộ phận nhân sự.

Tin Tức và Thông Báo Tổ Chức
Hiển thị tin tức, thông báo và cập nhật về sự kiện trong tổ chức để nhân viên luôn cập nhật với thông tin mới nhất.

Khách hàng đã thành công với HiStaff