HiStaff

Tiên phong công nghệ Trợ lý AI nhân sự đầu tiên tại Việt Nam

TVC cung cấp miễn phí quyền sử dụng công cụ Trợ Lý AI cho Nhân Sự và chi phí cài đặt và giúp tiết kiệm chi phí ban đầu

Tính năng Trợ lý AI nhân sự

Tư vấn nhân sự

Tư vấn cho nhân viên về các chính sách và quy trình nhân sự, giải đáp các câu hỏi phổ biến về chế độ lao động, quyền lợi, và quy trình làm việc…

Tư vấn nhân sự

Tìm kiếm thông tin về nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử công việc, và kỹ năng chuyên môn….

Tạo báo cáo nhân sự

Tư vấn tuyển dụng

Hỗ trợ quá trình tuyển dụng bằng cách phân tích hồ sơ ứng viên, đánh giá độ phù hợp của ứng viên….

Hỗ trợ đào tạo nhân viên

Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình đào tạo mới nhân viên, cung cấp tài liệu hướng dẫn, lên kế hoạch đào tạo, …

Triển khai nhanh - Vận hành đơn giản

Chúng tôi cam kết triển khai giải pháp trợ lý AI cho nhân sự chỉ trong 5 ngày.

Lợi ích
Trợ lý AI nhân sự

01

Tăng hiệu suất làm việc

Giảm thiểu thời gian và công sức cho các nhiệm vụ nhân sự, từ việc tìm kiếm thông tin đến tư vấn nhân sự…

02

Giảm thời gian và chi phí

Giảm bớt thời gian, chi phí cho các quy trình nhân sự, giúp tổ chức tiết kiệm tài nguyên, tập trung vào các việc quan trọng.

03

Nâng cao trải nghiệm

Tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn, giúp nhân viên dễ dàng tương tác và có được thông tin cần thiết.

04

Minh bạch và nhất quán

Cung cấp thông tin nhất quán và chính xác về các chính sách và quy trình nhân sự của tổ chức đảm bảo tính minh bạch.