Trọng tâm của niềm tin nằm ở sự minh bạch

Niềm tin được xây dựng trên nền tảng minh bạch là thành phần không thể thiếu trong mọi mối quan hệ. Chúng tôi liên tục cố gắng nâng cao và triển khai các biện pháp bảo mật hàng đầu trong ngành đồng thời giám sát hệ thống của mình một cách nhất quán. Điều này đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm liên quan đến cá nhân và tài chính luôn được bảo vệ và bảo mật.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu của bạn và liên lạc một cách minh bạch. Chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với con người, quy trình và công nghệ của mình để đảm bảo rằng dữ liệu, ứng dụng và cơ sở hạ tầng của bạn luôn được an toàn.

An ninh là trách nhiệm của mọi người

Khách hàng của chúng tôi có toàn quyền kiểm soát dữ liệu họ nhập vào HiStaff, cũng như tất cả các thiết lập và cấu hình. HiStaff cung cấp chương trình đào tạo, hỗ trợ chuyên biệt, tài liệu chi tiết, liên lạc kịp thời và cộng đồng ngang hàng để giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình và tận dụng tối đa các công cụ bảo mật mạnh mẽ của chúng tôi.

Quy trình bảo vệ liên tục

HiStaff được đặt trong các trung tâm dữ liệu có độ bảo mật cao với hệ thống dự phòng và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt. Giám sát và giám sát 24/24 đảm bảo an ninh vật lý, đồng thời bảo vệ mạng và đánh giá lỗ hổng liên tục sẽ tăng cường bảo vệ mạng. Thực tiễn phát triển nghiêm ngặt và đánh giá bảo mật của bên thứ ba đảm bảo tính bảo mật ứng dụng mạnh mẽ cho mọi bản phát hành.

Công nghệ được xây dựng để đảm bảo an toàn

HiStaff đảm bảo bảo mật dữ liệu bằng mã hóa AES và TLS cho lưu lượng truy cập internet. Tích hợp hỗ trợ PGP và chứng chỉ do khách hàng tạo. Các tùy chọn xác thực bao gồm SAML cho đăng nhập một lần và đăng nhập gốc với tính năng lưu trữ mật khẩu an toàn. Quản trị viên có thể quản lý quyền truy cập và quyền của người dùng một cách dễ dàng.

Sự riêng tư

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư dữ liệu của bạn. Chúng tôi minh bạch về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của mình và cung cấp các tài nguyên có giá trị về nghĩa vụ bảo mật.

Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc về quyền riêng tư, bao gồm ưu tiên quyền riêng tư, đổi mới có trách nhiệm cũng như bảo vệ sự công bằng và tin cậy. Những nguyên tắc này hướng dẫn cách chúng tôi đào tạo nhân viên, xây dựng sản phẩm và cuối cùng là xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi tích hợp quyền riêng tư vào con người, quy trình, công nghệ và các công cụ bảo mật có thể định cấu hình để giúp khách hàng đáp ứng các nhu cầu phức tạp về quyền riêng tư.

Quyền riêng tư dữ liệu toàn cầu

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu về quyền riêng tư, điều chỉnh sản phẩm của mình bằng các thỏa thuận phù hợp. Cách tiếp cận chủ động của chúng tôi bao gồm việc theo kịp các thay đổi về quy định và đảm bảo tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi cộng tác với khách hàng trong việc thực hiện Đánh giá tác động chuyển giao (TIA) và cung cấp các tài liệu như Câu hỏi thường gặp và bảng thông tin để được hướng dẫn. Liên tục theo dõi các quy định về quyền riêng tư dữ liệu đang ngày càng phát triển, chúng tôi điều chỉnh các biện pháp thực hành của mình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Cam kết của chúng tôi với khách hàng

Chúng tôi cố gắng minh bạch với khách hàng về cách dữ liệu của bạn sẽ được bảo vệ và xử lý. HiStaff đầu tư sâu vào việc chứng nhận các tiêu chuẩn và khuôn khổ hàng đầu trong ngành để khách hàng có thể dễ dàng xác minh các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi

Sự tuân thủ

Chương trình tuân thủ nghiêm ngặt của chúng tôi bao gồm kiểm toán của bên thứ ba và chứng nhận quốc tế để đảm bảo an ninh và quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật hoặc vi phạm dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn.