Thương hiệu bánh kẹo với trên 100.000 điểm bán

HiStaff được triển khai tại Richy từ tháng 4/2021 và quản lý tổng thể hơn 2.000 nhân sự

Quy mô công ty:

2.000 nhân sự

 

Ngành nghề:

Sản xuất bánh kẹo

 

Vị trí:

TP. Hà Nội

Richy là thương hiệu bánh kẹo quen thuộc sở hữu 3 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, hơn 1.500 cán bộ công nhân viên, trên 100.000 điểm bán trải suốt dọc 3 miền đất nước. Richy kỳ vọng Giải pháp HiStaff có thể hỗ trợ hiệu quả trong không chỉ quản trị mà còn cả phát triển nhân sự của Richy.
 
HiStaff được triển khai tại Richy từ tháng 4/2021 và hướng đến xây dựng một hệ thống quản trị nguồn nhân lực tập trung, hiện đại, hướng tới tương lai, giúp Richy đạt được nhiều mục tiêu như:
– Xây dựng kho dữ liệu tập trung về hệ thống quản trị nhân lực tại Richy
– Người lao động có thể sử dụng 24/7 các dịch vụ nhân sự cá nhân được số hóa trên hệ thống
– Hỗ trợ bộ phận nhân sự cung cấp dịch vụ nhân sự thuận tiện, nhanh chóng cho người lao động
– Chuẩn hóa, chính sách, bộ dữ liệu gốc và quy trình quản lý nguồn nhân lực
– Tiết kiệm chi phí và nhân lực, loại bỏ các thao tác thủ công
– Tăng cường tính minh bạch, tuân thủ, liêm chính, đạo đức của tổ chức.