Quản trị Hệ thống

HiStaff là chìa khóa cho sự gắn kết của nhân viên, giải pháp hỗ trợ phát triển chất lượng nguồn nhân lực và từ đó thúc đẩy quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảo Mật Hệ Thống
Triển khai các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu nhân sự được bảo vệ khỏi mọi rủi ro, bao gồm quản lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, và giám sát bảo mật.

Quản Lý Người Dùng và Quyền Hạn
Cho phép quản trị viên quản lý và kiểm soát quyền hạn truy cập của người dùng vào hệ thống, đảm bảo rằng mọi người chỉ có quyền truy cập vào thông tin cần thiết.

Sao Lưu và Phục Hồi Dữ Liệu
Cung cấp tính năng sao lưu định kỳ và khả năng phục hồi dữ liệu để đảm bảo an toàn và khả dụng của thông tin nhân sự.

Bảo Mật Hệ Thống
Triển khai các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu nhân sự được bảo vệ khỏi mọi rủi ro, bao gồm quản lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, và giám sát bảo mật.

Khách hàng đã thành công với HiStaff