Quản lý hành chính & Truyền thông nội bộ

Phân hệ quản lý Hành chính – Truyền thông nội bộ giúp gắn kết các thành viên trong tổ chức của bạn với nhau.

Quản Lý Hồ Sơ Nhân Viên, Chấm Công và Nghỉ Phép
Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ công việc, chấm công và quản lý nghỉ phép để theo dõi và ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên.

Quản Lý Văn Bản và Tài Liệu
Lưu trữ và quản lý văn bản, biểu mẫu, và tài liệu liên quan đến quản lý nhân sự và hành chính.

Quản Lý Ngân Sách và Chi Tiêu
Theo dõi và quản lý ngân sách và chi tiêu của bộ phận nhân sự để đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa tài nguyên.

Đặt Lịch và Quản Lý Cuộc Họp
Cung cấp tính năng đặt lịch và quản lý cuộc họp để tối ưu hóa thời gian làm việc và giao tiếp nội bộ.

Truyền Thông Nội Bộ
Cung cấp các công cụ để truyền thông nội bộ, bao gồm tin nhắn, thông báo, và diễn đàn để tạo ra một môi trường làm việc liên tục và cởi mở.

Khách hàng đã thành công với HiStaff