Có người lao động là có tương lai

HiStaff được triển khai tại Tân Đệ từ tháng 9/2017 và quản lý tổng thể hơn 18.000 nhân sự

Quy mô công ty:

18.000 nhân sự

 

Ngành nghề:

Xuất khẩu hàng may mặc

 

Vị trí:

TP. Hà Nội

Tân Đệ đặt tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP. Thái Bình – tỉnh Thái Bình) là một công ty lớn, chuyên sản xuất mặt hàng quần áo thể thao với công nghệ cao cùng hệ thống quản lý tiên tiến, thiết bị hiện đại. Cùng sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chăm sóc tới đời sống của hơn 8000 CBNV với phương châm “Có người lao động là có tương lai”.
 
HiStaff được triển khai tại Tân Đệ từ tháng 9/2017 và không chỉ đóng vai trò là một công cụ giúp giảm thiểu tối đa thời gian chấm công, tính lương, các nghiệp vụ nhân sự khác cho Bộ phận Hành chính Nhân sự của Tân Đệ mà quan trọng hơn, HiStaff giúp Tân Đệ đưa ra những giải pháp để phát triển đội ngũ nhân sự; gia tăng hiệu suất doanh nghiệp.
 
Với HiStaff, người lao động được quản lý lộ trình công việc, giúp Ban Lãnh đạo Công ty nhìn nhận được quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Đồng thời, lộ trình phát triển, mục tiêu của từng cá nhân, từng phòng ban, bộ phận được thể hiện rõ ràng – qua đó việc quản trị doanh nghiệp trở nên dễ dàng.

Your privacy is of utmost importance to us.

Our website uses cookies to enhance your experience. Cookies are small files stored on your browser and are used to identify users and collect information about how you interact with our website. This information helps us better understand user needs and interests to provide the most relevant content and services.