HiStaff be deployed official at Hyundai Kefico with expectations build a software solution...

Doanh nghiệp vì người lao động HiStaff được triển khai chính thức tại Hyundai Kefico từ tháng 9/2020 và quản lý tổng thể hơn 2.000 nhân sự Quy mô công ty: 2.000 nhân sự   Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử thông minh cho ô tô   Vị trí: Hải Dương Hyundai Kefico

HiStaff has been deployed at Richy since April 2021 and overall manages more than 2,000 employees.

Thương hiệu bánh kẹo với trên 100.000 điểm bán HiStaff được triển khai tại Richy từ tháng 4/2021 và quản lý tổng thể hơn 2.000 nhân sự Quy mô công ty: 2.000 nhân sự   Ngành nghề: Sản xuất bánh kẹo   Vị trí: TP. Hà Nội Richy là thương hiệu bánh kẹo quen thuộc

HiStaff be deployed in Tan Filed from June 9/2017 and not just play the role is a...

Có người lao động là có tương lai HiStaff được triển khai tại Tân Đệ từ tháng 9/2017 và quản lý tổng thể hơn 18.000 nhân sự Quy mô công ty: 18.000 nhân sự   Ngành nghề: Xuất khẩu hàng may mặc   Vị trí: TP. Hà Nội Tân Đệ đặt tại Khu công nghiệp

Group Mavin has over 18 years of operations in Vietnam, and is a little out of business...

Chuỗi giá trị từ nông trại tới bàn ăn Mavin hơn 3 năm tin tưởng và sử dụng HiStaff quản lý, phát triển hiệu quả hơn 2.000 nhân sự Quy mô công ty: 2.000 nhân sự   Ngành nghề: Chăn nuôi, thực phẩm   Vị trí: TP. Hà Nội Tập đoàn Mavin đã có hơn

HiStaff deployed in Friendship Food from months 01.2022 with a variety of functional modules...

Thương hiệu tiên phong của ngành bánh kẹo HiStaff được triển khai tại Hữu Nghị Food và giúp quản lý tổng thể hơn 2.000 nhân sự Quy mô công ty: 2.000 nhân sự   Ngành nghề: Sản xuất bánh kẹo   Vị trí: TP. Hà Nội Với tầm nhìn trở thành thương hiệu tiên phong

The group Pass is one of the leading enterprises in the field of investment and construction ha...

Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông HiStaff giúp Tập đoàn Đèo Cả giải quyết bài toán nhân sự và quản lý tổng thể hơn 5.000 nhân sự Quy mô công ty: 5.000 nhân sự   Ngành nghề: Quản lý và khai thác đường cao tốc Đèo Cả   Vị trí:

JSC NutiFood there is The CP food nutrition...

Thương hiệu uy tín của ngành sữa Tháng 8.2022, HiStaff chính thức được triển khai tại NutiFood và quản lý gần 3.000 nhân sự Quy mô công ty: 3.000 nhân sự   Ngành nghề: Sản xuất sữa bột, thực phẩm   Vị trí: TP. Hồ Chí Minh Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood

Solutions hr software HiStaff of Tinhvan Consulting is deployed at LDV from 8/2015...

Laurelton Diamonds – Tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất kim cương Laurelton Diamonds Việt Nam hơn 9 năm tin tưởng và sử dụng HiStaff quản lý, phát triển hiệu quả hơn 3.000 nhân sự Quy mô công ty: 3.000 nhân sự Ngành nghề: Chế tác, gia công và gia công kim cương Vị

HiStaff be deployed at SCB from August 3/2016 and help manage the overall 5000 personnel; solve ...

SCB – Hoàn thiện vì khách hàng Ngân hàng SCB hơn 12 năm tin tưởng và sử dụng HiStaff quản lý, phát triển hiệu quả hơn 5.000 nhân sự Quy mô công ty: 5.000 nhân sự   Ngành nghề: Ngân hàng; Dịch vụ thẻ   Vị trí: TP. Hồ Chí Minh Ngày 26/12/2011, Thống đốc

HiStaff be implemented from 12/2010 and help Mai Linh overall management of more than 30,000 officers and personnel...

Màu xanh cuộc sống Tập đoàn Mai Linh Việt Nam hơn 14 năm tin tưởng và sử dụng HiStaff quản lý, phát triển hiệu quả hơn 30.000 nhân sự Quy mô công ty: 30.000 nhân sự   Ngành nghề: Vận tải, du lịch, đào tạo, tài chính, xây dựng…   Vị trí: TP. Hồ Chí