AI Chatbot nhân sự

Tiên phong công nghệ AI chatbot nhân sự đầu tiên tại Việt Nam, giúp cải thiện hiệu quả quản lý nhân sự và tăng cường trải nghiệm làm việc của nhân viên

Tư vấn về chính sách nhân sự
Cung cấp thông tin và hướng dẫn về các chính sách, quy trình và quy định của công ty về nhân sự.

Tra cứu thông tin nhân viên
Cho phép tra cứu thông tin cá nhân của nhân viên, bao gồm lịch làm việc, hồ sơ cá nhân, và các thông tin liên quan khác.

Hỗ trợ tuyển dụng
Tạo và quản lý các bước trong quá trình tuyển dụng, bao gồm gửi thông tin về vị trí công việc, thu thập thông tin từ ứng viên, và lên lịch phỏng vấn.

Hỏi đáp về lợi ích và chế độ đãi ngộ
Cung cấp thông tin về các chế độ lợi ích và đãi ngộ của công ty, bao gồm bảo hiểm, phúc lợi, và chính sách hỗ trợ khác.

Hỗ trợ đào tạo và phát triển
Tư vấn về các khóa học đào tạo, chương trình phát triển cá nhân, và cung cấp tài liệu học tập.

Hỗ trợ trong quản lý thời gian làm việc
Tạo lịch làm việc, nhắc nhở về các sự kiện quan trọng và hỗ trợ trong việc xin nghỉ phép.

Ghi nhận phản hồi và yêu cầu từ nhân viên
Thu thập phản hồi từ nhân viên và ghi nhận yêu cầu hỗ trợ, sau đó chuyển tiếp đến bộ phận liên quan để xử lý.

Khách hàng đã thành công với HiStaff