Chăm sóc khách hàng

 • Công tác triển khai, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm được thực hiện tại Hội sở chính và các chi nhánh của khách hàng.
 • Hình thức hỗ trợ: tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho khách hàng, hỗ trợ sử dụng trực tuyến, qua điện thoại, email…

cham soc kh

Thông tin về Bộ phận Chăm sóc khách hàng:

 • Tại Hà Nội:
  • Phone: (024) 3 5577 436
  • Email: support.hn@histaff.vn
 • Tại TP.HCM:
  • Phone: (028) 6 2916 851/2
  • Email: support.hcm@histaff.vn
Chăm sóc khách hàng

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese