Chăm sóc khách hàng

 • Công tác triển khai, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm được thực hiện tại Hội sở chính và các chi nhánh của khách hàng.
 • Hình thức hỗ trợ: tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho khách hàng, hỗ trợ sử dụng trực tuyến, qua điện thoại, email…

Thông tin bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi

 • Tại Hà Nội:
  • Phone: (024) 3 5577 436
  • Email: support.hn@histaff.vn
 • Tại TP.HCM:
  • Phone: (028) 6 2916 851/2
  • Email: support.hcm@histaff.vn