Chuyên gia & Cố vấn HiStaff

HiStaff quy tụ đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp nhân sự tối ưu nhất, đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu và mục tiêu cho khách hàng

Mr. Nguyen Hung Son

Technology expert – AI

  • Member of problem committee in Polish Mathematical Olympiad
  • European Research Concjorcium for Informatics and Mathematics – ERCIM: member of ERCIM News editorial board
  • Member of International Rough Set Society
  • Member of editorial boards of many journals: Transaction on Rough Sets, Data Mining and Knowledge Discovery, ”Fundamenta Informati- cae”
  • Member of organizing committee of many conferences

Mr. Phan Chi Anh

Lecturer, Director of Center for Business Administration Research

  • Ph.D. in Business Administration, Yokohama National University, Japan (2008);
  • Master’s in Industrial Systems Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand (1998);
  • Bachelor’s in Electrical Engineering and Power Supply, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam (1993)