Customer stories

HiStaff được vận hành tại Acecook Việt Nam. Phần mềm giúp quản lý hơn 5.500 nhân sự và xử lý bài toán chấm công nghiêm ngặt cho công nhân tại 10 Nhà máy

HiStaff được triển khai từ năm 2006 và hiện đang quản lý trên 6.000 nhân sự và các NPP trên toàn quốc, “gỡ rối” bài toán của Unilever Global khi áp dụng vào Việt Nam

HiStaff được triển khai tại VIB và đã giúp quản lý gần 4000 nhân viên. Bài toán quản trị nhân sự tập trung; đáp ứng việc tích hợp với nhiều hệ thống thông tin phục vụ quản trị

HiStaff giải quyết toàn diện bài toán chấm công phức tạp của hơn 6.000 nhân sự. 2020, nâng cấp thành công phiên bản mới với nhiều phân hệ chức năng để tối ưu giá trị

HiStaff được triển khai tại BSR từ tháng 5/2012 và giúp quản lý tổng thể hơn 2000 nhân sự; giải quyết bài toán về quản lý khoán dự án cho nhân viên…

HiStaff được triển khai từ tháng 12/2010 và giúp Mai Linh quản lý tổng thể hơn 30.000 cán bộ nhân sự tại 37 chi nhánh trong nước & 2 chi nhánh nước ngoài;

HiStaff được triển khai tại SCB từ tháng 3/2016 và giúp quản lý tổng thể 5000 nhân sự; giải quyết bài toán lương thưởng phúc lợi phức tạp, đáp ứng nhu cầu lớn về tuyển dụng và đào tạo nhân viên…

HiStaff giải quyết toàn diện bài toán chấm công phức tạp của hơn 6.000 nhân sự. 2020, nâng cấp thành công phiên bản mới với nhiều phân hệ chức năng để tối ưu giá trị