HiStaff Expert

Mr. Phan Chi Anh

Lecturer, Director of Center for Business Administration Research

Tiểu sử và quá trình công tác

PGS.TS. Phan Chí Anh là Giảng viên cao cấp tại Bộ môn Quản trị Công nghệ, Viện Quản trị kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh. PGS.TS Phan Chí Anh nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản năm 2008; Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan năm 1998, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017. PGS. TS Phan Chí Anh có 28 năm công tác tại các doanh nghiệp FDI và tổ chức nghiên cứu tư vấn đào tạo. PGS.TS. Phan Chí Anh giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội từ 2011. Với lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu giảng dạy chính là quản trị tác nghiệp, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, và quản trị công nghệ. Từ năm 2011 đến nay, PGS. TS Phan Chí Anh là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS), Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và là Trưởng nhóm Nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc Gia Hà Nội về Năng suất chất lượng tại doanh nghiệp. PGS. TS Phan Chí Anh đã chủ trì thành công 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước & cấp Bộ và đã công bố hơn 60 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm các tạp chí có uy tín như như International Journal of Production Economics, Operations Management Research và Supply Chain Management: An International Journal. PGS.TS. Phan Chí Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn giảng dạy doanh nghiệp về cải tiến năng suất chất lượng (ISO 9000, 5S, Kaizen, 6Sigma,..)

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Quốc gia Yokohama, Nhật Bản, Nhật Bản (2008);
 • Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan (1998); 
 • Cử nhân Điện khí hóa và cung cấp điện, ĐH Bách khoa Hà Nội (1993).

Định hướng nghiên cứu giảng dạy

 • Giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Vai trò của liên kết chuỗi cung ứng bằng công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin trong quản trị chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất chế tạo – Những vấn đề lý luận cơ bản và bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 • Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển các ngành dịch vụ, bao gồm cả mục tiêu cơ cấu lại ngành dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, logistic,…) thời kỳ 2011 – 2020 và phương hướng mục tiêu phát triển ngành dịch vụ thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch 5 năm 2011 – 2025.
 • Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng dịch vụ trong bối cảnh phát triển nền công nghiệp 4.0: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng trong nước và một số gợi ý cho Việt Nam 
 • Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất chế tạo – Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế 
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị sản xuất hiệu suất cao tại một số doanh nghiệp sản xuất chế tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp trọng điểm Việt Nam 
 • Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Việt Nam

Thành tích nổi bật

 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2011-2012
 • Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2012-2013
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2013-2014
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2020-2021
 • Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2010-2011
 • Khen thưởng của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2011
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2011-2012
 • Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2011-2012