Ban lãnh đạo HiStaff

Đội ngũ lãnh đạo điều hành HiStaff cam kết hỗ trợ các tổ chức hàng đầu thế giới nhận ra tiềm năng của nhân sự

Ban lãnh đạo HiStaff

Những nhà lãnh đạo cùng chung chí hướng, đam mê và nhiệt thành với công việc mang lại những cải tiến tối ưu cho HiStaff

Ông Nguyễn Huy Cương

Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Hồng Sơn

Tổng Giám đốc

Ông Phạm Thanh Tùng

Phó Tổng Giám đốc CN – Giám đốc TT Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thanh Lương

Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc chi nhánh HCM

Ông Văn Công Tiến

Phó Giám đốc chi nhánh HCM

Ông Nguyễn Văn Chiến

Phó Giám đốc chi nhánh HCM