Tính năng nổi bật

SP-Kha nang quan lyKhả năng quản lý chặt chẽ các quy trình tác nghiệp

 • Xây dựng dựa trên các quy tắc thông lệ quản trị nguồn nhân lực trong nước, kế thừa từ các hệ thống quản trị nhân lực lớn của nước ngoài.
 • Các phân hệ luôn có sự phối hợp, kết nối để tạo nên 1 quy trình chuẩn của hệ thống quản trị nhân lực.
 • Việc phân cấp người dùng đến từng chức năng và vùng dữ liệu sẽ ràng buộc được thao tác của từng nhóm đối tượng khi sử dụng hệ thống.

SP-Kha nang tuy bien cao

Khả năng tùy biến cao

 • Dễ dàng bổ sung thêm các module, tính năng.
 • Tự thay đổi công thức tính lương
 • Thiết lập các mẫu báo cáo; Truy vấn thông tin linh động, sử dụng các toán tử, kết hợp nhiều trường tìm kiếm;
 • Thêm các mục dữ liệu mới cần quản lý trong hồ sơ nhân viên một cách linh động
 • Hỗ trợ xây dựng các danh mục lương tương ứng, đáp ứng được các thay đổi sau này…

SP-Do phuc tap cua bai toanĐộ phức tạp của bài toán

 • Người dùng tự thiết lập các mẫu báo cáo; Truy vấn thông tin linh động, sử dụng các toán tử, kết hợp nhiều trường tìm kiếm
 • Người dùng có thể tạo thêm các mục dữ liệu mới cần quản lý trong hồ sơ nhân viên một cách linh động mà không cần nhờ sự trợ giúp từ phía Nhà cung cấp;
 • Hỗ trợ xây dựng các danh mục lương tương ứng, đáp ứng được các thay đổi sau này…

SP-Tuyen dung online, cham cong online...Tuyển dụng online, chấm công online, đăng ký đào tạo online

 • Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng quản lý doanh nghiệp khác, đặc biệt với các hệ thống ERP, Core-banking
 • Đa ngôn ngữ: Việt – Anh. Thêm ngôn ngữ mới thuận tiện
 • Công nghệ an toàn và bảo mật: Tích hợp LDAP, OTP, SSL…

tinh nang

Khả năng quản lý chặt chẽ các quy trình tác nghiệp

 1. Phần mềm HiStaff được xây dựng dựa trên các quy tắc thông lệ về quản trị nguồn nhân lực trong nước cũng như kế thừa từ các hệ thống quản trị nhân lực lớn của nước ngoài.
 2. Bên cạnh đó, phần mềm tách thành các phân hệ khác nhau: Hồ sơ nhân viên, Chấm công, Tính lương và Quản trị người dùng. Các phân hệ này về mặt chức năng là tách nhau nhưng luôn có sự phối hợp và kết nối giữa các phân hệ này để tạo nên 1 quy trình chuẩn của hệ thống quản trị nhân lực.
 3. Việc phân cấp người dùng đến từng chức năng và vùng dữ liệu sẽ ràng buộc được thao tác của từng nhóm đối tượng khi sử dụng hệ thống.

Khả năng tùy biến cao

 1. Phần mềm được phân tích và thiết kế mở theo từng module chức năng, dễ dàng bổ sung thêm các module, tính năng.
 2. Công thức lương động: cho phép người dùng tự thay đổi công thức tính lương mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp. Áp dụng nhiều chính sách lương trong cùng một công ty với nhiều loại lương: Lương Doanh số; Lương KPI; Lương Sản phẩm; Lương Thời gian…
 3. Hệ thống báo cáo động: Cho phép người dùng tự thiết lập các mẫu báo cáo; Truy vấn thông tin linh động, sử dụng các toán tử, kết hợp nhiều trường tìm kiếm;
 4. Trường thông tin động: người dùng có thể tạo thêm các mục dữ liệu mới cần quản lý trong hồ sơ nhân viên một cách linh động mà không cần nhờ sự trợ giúp từ phía Nhà cung cấp;
 5. Hỗ trợ xây dựng các danh mục lương tương ứng, đáp ứng được các thay đổi sau này…

Độ phức tạp của bài toán

 1. Phần mềm HiStaff là một giải pháp đồ sộ do được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – công nghệ .NET và hệ quản trị CSDL Oracle 9i, 10g, 11g. Phần mềm HiStaff có khả năng quản lý cơ sở dữ liệu lớn, đặc biệt, phần mềm hoàn toàn hỗ trợ bảng mã tiếng Việt Unicode;
 2. Phần mềm HiStaff, được xây dựng trên mô hình chuẩn về quản trị nguồn nhân lực, phân cấp các chức năng theo các phân hệ tích hợp rất nhiều các chức năng quản lý cũng như theo dõi liên quan đến nhân lực của doanh nghiệp.

Tuyển dụng online, chấm công online, đăng ký đào tạo online
Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng quản lý doanh nghiệp khác, đặc biệt với các hệ thống ERP, Core-banking
Đa ngôn ngữ: Việt – Anh. Thêm ngôn ngữ mới thuận tiện
Công nghệ an toàn và bảo mật: Tích hợp LDAP, OTP, SSL…

Khách hàng tiêu biểu

 

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi
EnglishVietnamese