Qui tắc hai chiếc pizza (Two pizza rule) là gì?

Qui tắc hai chiếc pizza (tiếng Anh: Two pizza rule) là một hướng dẫn giới hạn số lượng người tham dự một cuộc họp. Nói cách khác, thành viên dự họp chỉ nên nhỏ gọn, sao cho cả nhóm ăn hai chiếc pizza là vừa.

Qui tắc hai chiếc pizza (Two pizza rule)

Qui tắc hai chiếc pizza trong tiếng Anh là Two pizza rule

Qui tắc hai chiếc bánh pizza là một hướng dẫn giới hạn số lượng người tham dự một cuộc họp. Nói cách khác, thành viên dự họp chỉ nên nhỏ gọn, sao cho cả nhóm ăn hai chiếc pizza là vừa.

Thuật ngữ liên quan

Tư duy tập thể (Groupthink) là một hiện tượng xảy ra khi một nhóm các cá nhân đạt được sự đồng thuận mà không có các bình luận gây tranh cãi hoặc đánh giá về hậu quả hoặc giải pháp thay thế.

HiPPO, từ viết tắt của “ý kiến người được trả lương cao nhất”, hàm ý về sự xuất hiện của một cá nhân được trả lương cao nhất phòng xuất hiện vào phút cuối và đưa ra ý kiến về những gì cần làm để dự án thành công. Theo đó, các thành viên còn lại sẽ thỏa hiệp và quyết định theo người này.

Mục tiêu

– Theo qui tắc hai chiếc bánh pizza, một cuộc họp không nên có quá nhiều người tham dự đến mức hai chiếc pizza không đủ ăn. Nhìn chung, qui tắc này thường giới hạn số lượng người tham dự cuộc họp dưới tám.

– Mục tiêu của qui tắc hai chiếc pizza là tăng năng suất và ngăn ngừa hiện tượng HiPPO và tư duy tập thể, những điều thường xảy ra trong các nhóm lớn có khả năng ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ sáng tạo.

– HiPPO, một từ viết tắt của “ý kiến người được trả lương cao nhất”, mô tả xu hướng nhân viên được trả lương thấp hơn thỏa hiệp hoặc quyết định dựa trên ý kiến của người được trả lương cao hơn.

– Tư duy tập thể (Groupthink) xảy ra khi nhu cầu đồng thuận của một nhóm lớn đè lên sự phán xét của từng thành viên trong nhóm.

Liên hệ thực tiễn

Qui tắc hai chiếc pizza thường được ghi nhận cho Jeff Bezos, nhà sáng lập đồng thời là CEO của Amazon. Jeff Bezos từng nói: “Không bao giờ có cuộc họp mà hai chiếc pizza không đủ để cả nhóm cùng ăn”. Thực chất, lời khuyên của Bezos hàm ý rằng chỉ nên họp hành khi thực sự cần thiết và nhóm quá lớn sẽ hoạt động không hiệu quả.

Được biết, Bezos là đã sử dụng qui tắc hai chiếc pizza để tạo ra một môi trường làm việc phi tập trung và sáng tạo khi Amazon còn là một công ty khởi nghiệp (startup).

(Tài liệu tham khảo: WhatIs.com; Enricdurany.com)

Qui tắc hai chiếc pizza (Two pizza rule) là gì?

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese