Internship BA – Hà Nội

Internship BA – Hà Nội Khảo sát, thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ về phát triển phần mềm.  Hỗ trợ đội lập trình và đội kiểm thử trong quá trình phát triển phần mềm.  Hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các yêu cầu và đề xuất ý tưởng. …

Kỹ sư phần mềm

Quyền lợi – Lương + Thưởng +Trợ cấp hấp dẫn – Được training bài bản, tham gia các dự án thực tế – Được promote lên fulltime nếu có kết quả làm việc tốt – Review lương 3 tháng/ lần đối với sinh viên thực tập/part-time. – Cơ hội đăng kí tham gia chương trình…

Thực tập sinh lập trình

𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢: – Lương + Thưởng +Trợ cấp hấp dẫn – Được training bài bản, tham gia các dự án thực tế – Được promote lên fulltime nếu có kết quả làm việc tốt – Review lương 3 tháng/ lần đối với sinh viên thực tập/part-time.