Thực tập sinh lập trình

𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢: – Lương + Thưởng +Trợ cấp hấp dẫn – Được training bài bản, tham gia các dự án thực tế – Được promote lên fulltime nếu có kết quả làm việc tốt – Review lương 3 tháng/ lần đối với sinh viên thực tập/part-time.