Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG

Tôi cho rằng điều giá trị nhất mà một phần mềm quản lý nhân sự như HiStaff đem lại chính là khâu tác nghiệp của team dự án, từ khảo sát đến nghiên cứu và hiểu được rõ nhu cầu của doanh nghiệp để từ đó tối ưu hoá sản phẩm phần mềm theo nhu cầu của doanh nghiệp và trở thành một công cụ thực sự của doanh nghiệp theo đặc điểm riêng của doanh nghiệp đó.

Thạc sỹ Lê Tuệ Minh –  TGĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese