Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Do là ngành sản xuất nên hệ thống Công, Lương và Đánh giá của chúng tôi khá phức tạp, có những đặc thù riêng nên chúng tôi rất chú trọng tính năng này của phần mềm. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang đánh giá tốt về chất lượng phần mềm HiStaff cũng như sự nhiệt tình, nhanh chóng trong công tác hỗ trợ của Tinhvan Consulting.

Ông Nguyễn Duy Khánh – Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese