Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Hải Vân nhận thấy tinh thần hợp tác để triển khai dự án giữa hai bên rất tốt. Hải Vân đã chọn lựa đúng HiStaff của Tinhvan Consulting – một phần mềm quản trị nhân sự có bề dày phát triển, triển khai ở những doanh nghiệp vừa và lớn. Công ty chúng tôi rất xem trọng công tác quản trị nhân sự và coi đó là nền tảng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi xem Dự án triển khai HiStaff ở Hải Vân là một nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển sắp tới.

Ông Trịnh Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese