Posted time 17 Tháng Sáu, 2024 Location Hà Nội Job type Full-time, Part-time

Internship BA – Hà Nội

 • Khảo sát, thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ về phát triển phần mềm. 
 • Hỗ trợ đội lập trình và đội kiểm thử trong quá trình phát triển phần mềm. 
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các yêu cầu và đề xuất ý tưởng. 
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai phần mềm, vận hành phần mềm: Tiếp nhận yêu cầu, xử lý yêu cầu. 
 • Hỗ trợ kiểm tra trong nghiệm thu sản phẩm phần mềm, xác minh lỗi/vấn đề và lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro. 
 • Hỗ trợ giới thiệu Giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực tới khách hàng. 
 • Thực hiện các công việc khác do QLTT giao cho. 

Yêu cầu

 • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, hệ thống thông tin kinh tế 
 • Khả năng tìm hiểu nghiệp vụ tốt, tiếp thu nhanh, sáng tạo, tư duy logic tốt. 
 • Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình phân tích và viết tài liệu. 
 • Tiếng anh: Đọc hiểu cơ bản. 

Hồ sơ

 • CV nêu rõ quá trình học tập và làm việc gửi qua email tiêu đề thư ghi : Vị trí dự tuyển_Họ tên_Ngày tháng dự tuyển. 
 • Hồ sơ cá nhân sẽ được hướng dẫn bổ sung khi trúng tuyển.