iTime – Quản lý chấm công

iTime – Quản lý chấm công

Cho phép linh động thiết lập tất cả các loại công và ca làm việc khác nhau tại doanh nghiệp, với những tính năng nổi bật như: Phân ca tự động, ca gãy…
Có hai loại hình chấm công: trực tiếp và tự động qua máy chấm công. Tích hợp hoàn toàn với phân hệ Tiền lương (iPay).

Đăng ký nghỉ online

Đăng ký nghỉ online

Quản lý công

Quản lý cấu hình các ngày nghỉ, kiểu làm OT, các kiểu nghỉ

Quản lý linh hoạt các quy định ca, kíp, làm OT, làm bù, nghỉ bù của mỗi doanh nghiệp

Quản lý quỹ nghỉ phép của nhân viên theo quy định mỗi công ty

Quản lý giờ làm thêm, làm bù theo từng cấp độ phê duyệt

Quản lý chi tiết bảng công (time-sheet) của nhân viên theo ngày

Quản lý bảng công tổng hợp theo tháng

Ca làm việc