iSecure – Quản trị hệ thống

iSecure – Quản trị hệ thống

Thông tin nhân sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp, luôn cần có cơ chế giám sát và bảo mật ở mức độ tối đa. iSecure là chìa khóa đảm bảo cho việc sử dụng hệ thống được giám sát kỹ lưỡng qua khả năng phân quyền và lưu vết.

Phân quyền

Phân quyền theo chức năng (tới từng tính năng cụ thể) và vùng dữ liệu, đảm bảo mỗi người dùng có quyền truy cập đúng với chức năng nhiệm vụ; Khả năng phân quyền theo nhóm người dùng.

  • Tối ưu hóa khả năng bảo mật của hệ thống: mã hóa thông tin; Mã hóa đường truyền theo chuẩn SSL;

  • Khả năng tích hợp và mở rộng: LDAP single sign on; Chứng thực password với OTP;

  • Cho phép thiết lập người dùng một cách linh động;

  • Theo dõi và lưu vết quá trình truy cập và thao tác thông tin trên hệ thống của từng người sử dụng;

  • Tính năng sao lưu, phục hồi hệ thống…