iPay – Quản lý tiền lương

iPay – Quản lý tiền lương

Hỗ trợ doanh nghiệp tính lương nhanh chóng và chính xác với mọi loại lương 

  • Lương thời gian
  • Lương doanh số
  • Lương KPI
  • Lương sản phẩm
  • Lương hiệu suất

Cập nhật, quản lí các loại lương dễ dàng

  • Lương Doanh số
  • Lương KPI
  • Lương Sản phẩm
  • Hỗ trợ áp dụng cho nhiều đơn vị nhiều kỳ lương khác nhau
  • Cơ chế tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất của nhà nước, hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân tạm thu hàng tháng, báo cáo quy kết toán thuế cuối năm.