Giải thưởng HiStaff

HiStaff

07

Giải thưởng Sao Khuê

02

Cúp vàng CNTT-TT

Tích lũy từ kinh nghiệm triển khai cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, HiStaff liên tục phát triển và hoàn thiện nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng một công cụ hiệu quả và thiết thực trong khai thác và quản lý nguồn nhân lực, có khả năng tích hợp toàn diện với các hệ thống ERP cao cấp… Với 7 giải thưởng Sao Khuê, 2 Cúp Vàng CNTT-TT và nhiều giải thưởng tiêu biểu khác, HiStaff được đánh giá có chiều sâu nghiệp vụ so sánh với các hệ phần mềm chuyên nghiệp của nước ngoài đồng thời đáp ứng toàn diện những yêu cầu đặc thù của Việt Nam, khẳng định là giải pháp quản lý nguồn nhân lực phù hợp nhất cho doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

17+ năm thành tựu của HiStaff

– Tháng 4.2008 – Giải thưởng Sao Khuê 2008 cho Giải pháp quản lý nhân sự tiêu biểu
– Tháng 10.2008 – Cúp Vàng CNTT-TT cho Phần mềm thương phẩm
– Tháng 4.2009 – Giải thưởng Sao Khuê 2009 cho Giải pháp phục vụ quản lý doanh nghiệp lớn
– Tháng 10.2009 – Cúp Vàng CNTT-TT 2009 cho Phần mềm thương phẩm
– Tháng 3.2010 – Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT
– Tháng 4.2010 – Giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực Sản phẩm, Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự
– Tháng 3.2011 – Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM cho Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu năm 2011
– Tháng 6.2011 – Giải thưởng Sao Khuê 2011
– Tháng 3.2012 – Giải thưởng Sao Khuê 2012 cho Giải pháp quản lý nhân sự xuất sắc
– Tháng 4.2015 – Giải thưởng Sao Khuê 2015
– Tháng 4.2016 – Giải thưởng Sao Khuê 2016
Sao Khue 2016

Khách hàng tiêu biểu

 

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi
EnglishVietnamese