Posted time 14 June, 2024 Location Ha Noi Job type Full-time

𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢:
– Lương + Thưởng +Trợ cấp hấp dẫn
– Được training bài bản, tham gia các dự án thực tế
– Được promote lên fulltime nếu có kết quả làm việc tốt
– Review lương 3 tháng/ lần đối với sinh viên thực tập/part-time.

This job is Filled