Oracle Certified Partner & ISV Cloud

Doi tac - OracleOracle Certified Partner & ISV Cloud

Cuối tháng 10/2006, Tinhvan Consulting đã chính thức được công nhận là Oracle Certified Partner – một trong 3 đối tác chiến lược của Oracle tại Việt Nam. Với các sản phẩm OracleAS Portal, Oracle EBS mà Tinh Vân vẫn đang triển khai cho các khách hàng trên cả nước, sự hợp tác giữa hai bên mở sang giai đoạn phát triển toàn diện và lâu dài.

Tháng 5/2017, Tinhvan Consulting chính thức trở thành Đối tác ISV Cloud đầu tiên của Oracle tại Việt Nam.

Oracle Certified Partner & ISV Cloud

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese