Microsoft Certified Partner & ISV

Doi tac- MicrosoftMicrosoft Certified Partner & ISV

Đầu năm 2010, Tinhvan Consulting đã chính thức được công nhận là Microsoft Certified Partner. Với việc hợp tác này, Tinhvan Consulting trở thành đối tác triển khai các giải pháp quản lý doanh nghiệp Business Solutions của Microsoft tại thị trường Việt Nam.

Tháng 6/2018, Tinhvan Consulting trở thành đối tác phát triển phần mềm độc lập (ISV) của Microsoft.

Microsoft Certified Partner & ISV

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese