Các phân hệ

iProfile
Lưu trữ và quản lý mọi thông tin về người lao động.
iRecruitment
Thực hiện và theo dõi công tác tuyển dụng theo quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh.
iTime
Quản lý thời gian và công làm việc.
iPay
Hỗ trợ doanh nghiệp tính lương nhanh chóng và chính xác.
iTraining
Phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty.
iPerformance
Hỗ trợ đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên.
Competency
Quản lý năng lực
Talent
Quản lý nhân tài
BI
Quản trị thông minh
iSecure
Đảm bảo cho việc sử dụng hệ thống được giám sát kỹ lưỡng.
iPortal
Cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên mô hình Self-Service.

Khách hàng tiêu biểu

 

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi
EnglishVietnamese