BI – Quản trị thông minh

BI – Quản trị thông minh

Quản trị thông minh (Business Interlligence) là công cụ giúp Ban lãnh đạo Doanh nghiệp có những thông tin “biết nói” hữu ích trong công việc ra chính sách cơ chế phù hợp nhằm tối ưu hoá hiệu suất lao động đòng thời phát huy triệt để khả năng sáng tạo của nhân viên.
  • Báo cáo khai báo BHYT, BHTN theo mẫu Nhà nước quy định
  • Hệ thống báo cáo phân tích, thống kê tình hình thay đổi lương, bảo hiểm…
  • Chức năng báo cáo động cho phép người dùng lựa chọn các thông tin cần trích dẫn, hỗ trợ đắc lực cho cấp quản lý trong việc truy xuất thông tin cần thiết để ra quyết định
  • Các báo cáo được thể hiện theo nhiều định dạng file: Microsoft Word(.doc), Excel(.xls), Acrobat(.pdf)…