TVC tham dự hội thảo nhân sự của HRA

Ngày 14/7/2018 tại Hà Nội, Tinhvan Consulting đã tham dự Hội thảo Bước tiến tất yếu của Quản trị Nhân sự trước cách mạng công nghiệp 4.0 và thế hệ Z do Hiệp hội Nhân sự – HRA tổ chức.

Tinhvan Consulting tham gia sự kiện với vai trò là Đối tác đồng hành của HRA. Đại diện của Tinhvan Consulting, Phó Tổng giám đốc anh Đinh Hồng Sơn đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội thảo.

Tinhvan Consulting với HiStaff – Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực luôn nỗ lực đồng hành và phát triển cùng cộng đồng nhân sự Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

   Bàn giới thiệu của Tinhvan Consulting tại Hội thảo  

TGĐ Nguyễn Huy Cương (Ngoài cùng bên trái) tại sự kiện

Phó Tổng Giám đốc Đinh Hồng Sơn

  

  

   

AnĐN

TVC tham dự hội thảo nhân sự của HRA