Hai Dự án lớn trong năm 2016 của TVC chính thức “chạy”

Ngày 13/1/2016, đại diện Tinhvan Consulting đã tham dự Lễ khởi động dự án triển khai HiStaff cho Unilever Việt Nam đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 15/1/2016, Lễ khởi động Dự án triển khai HiStaff cho Sun Group cũng được tổ chức trang trọng tại trụ sở Hà Nội của Sun Group.

2 du an (ghep)

Thời gian triển khai Dự án HiStaff tại Unilever Việt Nam dự kiến kéo dài từ 11/1/2016 đến tháng 5/2016. TVC sẽ triển khai HiStaff cho Unilever Việt Nam với các phân hệ: tuyển dụng;  thông tin nhân sự; bảo hiểm; chấm công; lương; đào tạo; hệ thống web thông tin cá nhân; quản lý hệ thống; hệ thống báo cáo.

IMG_5202-jpg

Khởi động dự án triển khai HiStaff tại Sun Group

Thời gian triển khai Dự án HiStaff tại Sun Group dự kiến kéo dài từ 15/1/2016 đến 15/9/2016. TVC sẽ triển khai HiStaff cho Sun Group với 7 phân hệ: hồ sơ nhân sự; bảo hiểm; chấm công; tiền lương; tuyển dụng; đào tạo; đánh giá nhân sự  và một số chức năng, tiện ích khác như: cổng thông tin nhân sự và phê duyệt trực tuyến; quản lý tài sản cấp phát và bảo hộ lao động; hệ thống báo cáo; hệ thống cảnh báo – tiện ích; quản trị hệ thống.

Chúng ta cùng chúc mừng và hi vọng với nỗ lực của team triển khai và sự hiệu quả của Cơ chế khoán, Dự án tại Unilever Việt Nam và Sun Group sẽ có những bước tiến thần tốc vượt tiến độ trong năm 2016 này.

Hai Dự án lớn trong năm 2016 của TVC chính thức “chạy”