EGroup chuyển động theo cách mạng công nghiệp 4.0 cùng HiStaff

Tháng 12/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGroup (EGroup) đã ký kết hợp đồng triển khai Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff của Tinhvan Consulting.

EGroup là tập đoàn lớn với 13 đơn vị thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ năm 2008 đến nay: Giáo dục; thẩm mỹ; phân phối – bán lẻ. Định hướng của EGroup là chuyển động theo cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – cuộc cách mạng công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất.

Trên định hướng đó, Ban Lãnh đạo EGroup đã tin tưởng lựa chọn Giải pháp HiStaff để quản lý tổng thể, xuyên suốt qui trình nhân sự. HiStaff được đánh giá là giải pháp phần mềm thông minh giúp quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp dựa trên các yếu tố đặc thù riêng của từng khách hàng.

Giải pháp HiStaff trong giai đoạn năm 2019 sẽ được triển khai tại 5 đơn vị của EGroup: Văn phòng Tập đoàn; Apax Holdings, Apax English, Apax Franklin, iGarten.

20122018 - EGroup

Lễ khởi động dự án triển khai Giải pháp HiStaff tại EGroup, ngày 20/12/2018

Lộ trình thực hiện triển khai HiStaff tại EGroup dự kiến trong vòng 8 tháng, bao gồm 9 phân hệ chức năng theo qui trình quản trị nhân sự chuẩn hiện nay: Tổ chức và thông tin nhân sự, Bảo hiểm, Chấm công, Tính lương, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá, Cổng thông tin nhân sự, Hệ thống Báo cáo.

Cùng sự tin tưởng của nhiều khách hàng hoạt động theo mô hình tập đoàn đa ngành nghề như: EGroup; VinGroup; Sun Group; FLC Group; Mai Linh Group; Trungnam Group… Tinhvan Consulting sẽ tiếp tục đầu tư phát triển Giải pháp, để HiStaff trở thành một Giải pháp quản trị nhân sự số một của Việt Nam cho mô hình Holding đa ngành nghề.

Tinhvan Consulting         

EGroup chuyển động theo cách mạng công nghiệp 4.0 cùng HiStaff