Dự án Wellspring “cán đích” sớm

Dự án triển khai HiStaff tại Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội là dự án đầu tiên TVC triển khai cho đối tượng khách hàng là trường học. Dự án dự kiến sẽ được nghiệm thu vào ngày 6/10/2015 nhưng với nỗ lực, quyết tâm triển khai của PU 01 – TVC Hà Nội, dự án đã “cán đích” sớm vào ngày 25/9/2015 – sớm hơn so với dự kiến 12 ngày.

Nhân dịp này, anh Vương Đức Long (PM thuộc PU 01, TVC Hà Nội) đã chia sẻ một số thông tin, kinh nghiệm khi triển khai dự án Wellspring.

Lưu ý thuật ngữ chuyên ngành

Ở Dự án Wellspring, chúng ta có đối tượng khách hàng là trường học. Khách hàng có nhân sự không lớn nhưng có đặc thù giảng dạy. Khi triển khai dự án, chúng tôi thấy cần lưu ý các thuật ngữ chuyên ngành. Ví dụ: ở các đơn vị khác mỗi chức danh sẽ có bảng mô tả công việc riêng, các nhân viên được tuyển vào vị trí này sẽ làm những công việc về cơ bản là giống nhau nhưng ở đây thì khác. Khi tiếp nhận 1 nhân sự vào 1 vị trí thì bước tiếp theo phải sắp xếp nhân sự đó vào làm những phạm vi công việc nào (dù các nhân sự có cùng chức danh). Như giảng viên chẳng hạn có thể làm 1 hoặc nhiều trong các phạm vi công việc: giảng dạy, chủ nhiệm, quản lý ….

wellspring

Chính vì sự khác biệt về chức danh như vậy nên khi triển khai dự án, đội triển khai rất cần lưu ý các thuật ngữ chuyên ngành là đặc thù của đối tượng khách hàng mà chúng ta triển khai.

Đơn giản hóa quy trình quản lý thông tin

Đối với việc quản lý thông tin, khách hàng ở Dự án Wellspring hướng đến sự đơn giản hóa quy trình do đó đội triển khai đã chú trọng đến việc khách hàng quan tâm đến thông tin gì, quan tâm đến mức độ nào thì chúng ta sẽ cung cấp tính năng đến mức độ đó chứ không nhất thiết phải cung cấp hết tất cả các thông tin thành các dạng trường, cột trong hệ thống.

Mục tiêu quản lý thông tin của khách hàng ở Dự án Wellspring cũng có những đặc thù. Khách hàng đòi hỏi phải có đánh giá hàng tháng và từ đánh giá hàng tháng đó xâu chuỗi lại để tổng hợp thành báo cáo học kỳ và khi đánh giá học kỳ thì khách hàng còn cần tham khảo các đánh giá học kỳ trước đó. Từ việc so sánh đánh giá các kỳ như vậy nếu có chênh lệch lớn thì khách hàng sẽ nhìn nhận được nguyên nhân vì sao tốt lên hay đang gặp những hạn chế ở đâu.

Mức độ tư vấn của Dự án Wellspring rất cao

Ở Dự án Wellspring mức độ tư vấn khách hàng đòi hỏi rất cao. Khác với nhiều dự án khác, khách hàng ở Dự án Wellspring khi gặp khó khăn ở đâu, họ sẽ đặt ra “bài toán” và cùng đội triển khai tìm hướng giải quyết. Họ không đứng ở một bên đặt yêu cầu mà họ cần sự tư vấn rất cao.

Mức độ tư vấn ở dự án này cao hơn rất nhiều so với các dự án khác. Ở các dự án khác thường chúng ta sẽ ghi nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu rồi phản hồi khách hàng. Và, cách phân tích thường là hướng khách hàng về hệ thống của chúng ta. Còn ở Wellspring, nhiều nghiệp vụ ở khách hàng đang trong quá trình cải tiến để hỗ trợ công việc nên chúng ta cần đồng hành cùng khách hàng, tư vấn cho khách hàng.

Với các đơn vị khác thường thay đổi nhân sự liên tục thì họ cần hệ thống của chúng ta với vai trò như một đường ray vận hành còn ở Wellspring thì khách hàng lại lấy nhân sự làm gốc và coi hệ thống quản lý nhân sự như một phương thức giải quyết bài toán nhân sự hiện tại.

Dự án “cán đích” sớm 12 ngày

Dự án Wellspring “cán đích” sớm 12 ngày có nguyên nhân quan trọng là nhờ việc thay đổi cách thức triển khai. Khách hàng ở dự án này không coi đội triển khai là người tiếp nhận và xử lý yêu cầu mà coi đội triển khai với vai trò như là đơn vị tư vấn.Một ngày làm việc ở Dự án Wellspring khoảng 6 tiếng thì chiếm đến 2 tiếng dành cho tư vấn. Cả 2 bên cùng đồng hành tìm ra cách giải cho “bài toán” nhân sự gặp phải nên hiệu suất công việc cũng được đẩy nhanh hơn.

Ngoài ra, khách hàng ở Dự án Wellspring hướng tới sự đơn giản hóa quy trình nên trong quá trình triển khai, đội triển khai dự án cũng rất thuận lợi.

Đặc biệt, Dự án Wellspring “cán đích” sớm trước 12 ngày còn phải kể đến vai trò quan trọng của Cơ chế khoán. Nhờ có cơ chế khoán mà tinh thần, hiệu suất làm việc của anh, chị, em trong PU được gia tăng đáng kể.

An ĐN (ghi)

Dự án Wellspring “cán đích” sớm