Tập đoàn Phú Thái

“Theo đánh giá của chúng tôi, phần mềm chạy ổn định, đáp ứng được việc quản lý trên 2000 nhân viên của 21 đơn vị trong tập đoàn. Tin học hóa được hầu hết các công việc quản lý thủ công trước đây giúp cho công việc của chúng tôi đạt hiệu quả hơn. Trong thời gian sử dụng chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của công ty Tinh Vân”.

Bà Lê Thị Hằng Nga – Trưởng phòng Nhân sự

Tập đoàn Phú Thái

Tập đoàn Phú Thái