Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB – Hà Nội

“Đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế – VIB phần mềm HiStaff đã đáp ứng được điều mà chúng tôi kỳ vọng cho toàn bộ VIB với 4.300 cán bộ nhân viên hiện có. Các phân hệ hồ sơ, công lương, tuyển dụng, đào tạo đảm bảo tốt tính bảo mật cũng như việc trích xuất dữ liệu, thống kê. Đặc biệt là việc xuất báo cáo linh hoạt, dễ dàng tìm kiếm thông tin. Giảm được rất nhiều thời gian mà trước đây là một bài toán đối với VIB. Thực sự phần mềm của Tinhvan Consulting sử dụng rất ổn và đặc thù mang tính “bản địa” tại VIB”.

Ông Tuấn Minh – Giám đốc TT Nguồn nhân lực

Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB – Hà Nội

Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB – Hà Nội