Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

“Công ty chúng tôi mang đặc thù kinh doanh của ngành tài chính và phần mềm HiStaff đã chứng minh sự phù hợp khi triển khai tại Công ty chúng tôi. Đặc biệt, trong quá trình sử dụng, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các cán bộ Tinh Vân”.

Bà Vũ Thị Nhàn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội